KULLANIM ŞARTLARI

1. GİRİŞ

İşbu “Site”, İnfluenstage, Carboncode Technology iştiraki olarak (Bundan böyle kısaca “İnfluenstage ” olarak anılacaktır), Site’de, Site üzerinde, Site içeriğinde ve işbu uyarı metninde her tür organizasyon, kullanım ve tasarruf yetkisi İnfluenstage ’a aittir. İnfluenstage  6563 sayılı Elektronik Ticaret Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında Aracı Hizmet Sağlayıcı konumundadır. Bu meyanda İnfluenstage, Satıcı ve/veya Alıcı tarafından sağlanan içerikleri, bilgileri kontrol etmekle, bu içerik veya içeriğe konu edilen mal ve hizmetle ilgili hukuka aykırı bir faaliyetin ya da durumun söz konusu olup olmadığını araştırmakla yükümlü ve sorumlu değildir. İnfluenstage, Site ’de, Site üzerinde, içeriğinde, Side’de bulunan metinlerde değişikliği, ayarlamayı ve güncellemeyi istediği zaman gerçekleştirebilir. Bu değişiklikler, Site ’de yayınlandığı andan itibaren geçerlilik kazanmış sayılır. İşbu sebeplerle, Site’yi kullanmadan önce işbu Kullanım Koşulları metnini lütfen dikkatle okuyunuz.

2. KULLANIM ŞARTLARI

Aracı Hizmet Sağlayıcı olan İnfluenstage ’un hizmetlerini kullanmadan önce bu şartları dikkatlice okumanızı önemle rica ederiz. İnfluenstage ’un hizmetlerini kullanarak, bu şartlara bağlı olduğunuzu kabul, beyan ve taahhüt etmektesiniz. İşbu Site üzerinde her tür organizasyon, kullanım ve tasarruf yetkisi İnfluenstage ’a ait olup, Site’ye girmek ve Site’yi kullanmakla, kullanım koşullarını üyelik sözleşmesi kapsamında “Üye/Üyeler” sıfatıyla (“Site”ye erişen gerçek ve tüzel kişiler olarak) kabul etmiş bulunmaktasınız. Bu hizmet kullanımlarında, İnfluenstage için geçerli olan işbu şartlara, ilkelere, sözleşmelere tabi olunacaktır. İşbu Kullanım Koşulları ile Üyelik Sözleşmesi arasında bir çelişki bulunması halinde, Üyelik Sözleşmesi hükümleri geçerli olacaktır.

3. SİTE VE SERVİSİMİZ HAKKINDA

İnfluenstage, kullanıcıların mevzuatla satışına izin verilen ürünlere veya hizmetlere ulaşabilecekleri bir pazaryeri platformudur. İnfluenstage, kullanıcılara internet üzerinden satışı yasak olmayan ürünleri satma ve/veya satın alma imkânı sunan sanal bir pazaryeri sağlamaktadır. İnfluenstage, bu sitede listelenen ürünlerin sahibi veya satıcısı değildir. İnfluenstage, Üyeler tarafından sağlanan içeriklerin ve satışa sunulan ürünlerin doğruluğu, kalitesi, güvenliği, bu ürünlerin ve bu ürünlerin satışının yasal olup olmadığı hususunda herhangi bir beyan, garanti veya taahhütte bulunmamaktadır. Üye, bu konuda İnfluenstage ’tan talepte bulunamayacağını kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. 

4. SİTE YETKİLERİ

İnfluenstage, markası ve logosu, www.influenstage .com internet sitesinin, mobil uygulamasının, mobil sitesinin tasarımı, yazılımı, alan adı ve bunlara ilişkin olarak İnfluenstage tarafından oluşturulan her türlü marka, patent, tasarım, logo, ticari takdim şekli, slogan ve diğer tüm içeriğin her türlü fikri mülkiyet hakkı ve mali haklar dahil sair bütün haklar ile her türlü tasarruf yetkisi, gerek fikri ve sınai haklar mevzuatı, gerek Türk Ticaret Kanunu ve Borçlar Kanunu hükümleri, gerekse sair mevcut ve müstakbel ilgili mevzuat anlamında münhasıran ve müstakilen İnfluenstage ’un mülkiyetinde bulunmaktadır. 

Üye, İnfluenstage ’un veya bağlı şirketlerinin mülkiyetine tabi fikri mülkiyet haklarını kullanmayacak, kopyalamayacak, paylaşmayacak, dağıtmayacak, sergilemeyecek, çoğaltmayacak, reklam ve/veya tanıtım amaçlı, vb. amaçlarla kullanmayacaktır. Üye, www.influenstage .com internet sitesini, mobil uygulamasını, mobil sitesini veya bunların bütününü ya da bir kısmını başka bir ortamda İnfluenstage ’un izni olmadan kullanamayacaktır.

Üye, üçüncü kişilerin veya İnfluenstage ’un mülkiyet haklarını ihlal edecek şekilde davranması halinde, İnfluenstage ’un ve/veya söz konusu üçüncü kişinin tüm doğrudan ve dolaylı zararları ile masraflarını tazmin etmekle yükümlü olacaktır. Bu meyanda, Üyeler İnfluenstage ’un marka hakkına ve sitede yer alan ürünlerin telif haklarına saygılı olmayı ve bu hakları ihlal etmemeyi peşinen kabul etmektedir. Sitenin marka ve telif hakkı ihlallerinden dolayı uğrayacağı zararı, ihlal eden Üye/Üyeler’den hukuki yollarla talep hakkı saklı tutulmaktadır.

İnfluenstage, kullanım koşullarının ihlali halinde; Site’nin kullanımına son verme, kişisel sayfayı kapatma; Üye/Üyeler’in sisteme yükledikleri bilgileri ve içerikleri Üye/Üyeler de dahil olmak üzere üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını ve herhangi bir resmi makamdan Site Üyesi olarak Üye/Üyeler’e yönelik bir suç duyurusu ya da resmi soruşturma talebi gelmesi ve/veya Site Üyesi olarak Üye/Üyeler’in Site’nin sisteminin çalışmasına engel olacak ya da işleyişini değiştirecek herhangi bir elektronik sabotaj veya saldırı yapıldığının tespit edilmesi halinde veya yasal, idari ya da hükümet isteğine yanıt vermek için her türlü bilgiyi açıklama hakkını ve Üye/Üyeler aleyhine dava veya hukuki takip yoluna başvurma hakkı ile gerekli gördüğü tedbirleri alma hakkını saklı tutmaktadır. 

İnfluenstage kullanım koşullarının ihlali halinde, İnfluenstage ’un tazminat hakkı saklıdır. Şu kadar ki; haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti, silinme, kayıp, işlemin veya iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü, iletişim hatası, hırsızlık, imha veya izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, değiştirilmesi veya kullanılması hususunda İnfluenstage herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir.

Tüm itinalı çalışmaya rağmen, Site’deki bilgiler fiili değişikliklerin gerisinde kalabilir. Site’deki bilgi ve içeriklerin güncelliği, doğruluğu, şartları, kalitesi, performansı, pazarlanabilirliği, yorum ve görüşlerin belli bir amaca uygunluğu ve bunlarla sınırlı olmayan, bunlarla bağlantılı veya bağımsız diğer bilgi, hizmet veya içeriklere etkisi ile tamlığı hakkında İnfluenstage herhangi bir sarih ya da zımni garanti vermemekte ve taahhütte bulunmamaktadır.

İnfluenstage, tek taraflı olarak Site’yi sürekli veya geçici olarak durdurma hakkına her zaman sahiptir.

5. KİŞİSEL VERİLERİN KULLANIMI

İnfluenstage , www.influenstage .com’daki Hizmetler’den Üye’nin yararlanabilmesi için bizzat Üye’nin kendisinin sağladığı kişisel verilerin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) (Kabul Tarihi: 24/3/2016 | Yayımlandığı Resmi Gazetenin Tarihi: 7/4/2016 Sayısı: 29677); ile sair mevzuat kapsamında kişisel verilerinin işlenmesine, güvenliğinin sağlanmasına ve korunmasına önem vermektedir. 

İnfluenstage , Üye’nin sağladığı kişisel verileri sitede yer alan Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikasına uygun olarak toplamakta, kullanmakta, aktarmakta ve diğer şekillerde işleyebilmektedir. 

Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası işbu Kullanım Koşullarının ayrılmaz bir parçasıdır. Üye, Üyelik işlemini tamamlayarak www.influenstage .com internet sitesine üye olduğunda işbu Kullanım Koşullarını ve ayrılmaz bir parçası olan Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikasını kabul etmiş sayılmaktadır. Ve Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikasında belirlendiği şekilde kişisel verilerinin toplanmasına, kullanılmasına, aktarılmasına ve diğer şekillerde işlenmesine açıkça ve özgür iradesiyle rıza göstermektedir. 

Kişisel verilerin kullanılması ile ilgili koşullar ve bu konudaki haklarla ilgili daha fazla bilgi için Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası’na internet sitesinde ilgili sekmeden ulaşılabilmektedir. Kişisel verilerle ilgili her türlü soru ve görüş bildirimi için, İnfluenstage ’a destek@influenstage .com e-posta adresinden ulaşılabilecektir. Aynı şekilde 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu madde kapsamında sahip olunan haklar, Üye tarafından her zaman kullanılabilecektir. 

VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ:

İnfluenstage  | Carboncode Technology

Adres: Ofis İstanbul İş Merkezi, No:4/7, Beşiktaş, İSTANBUL, TÜRKİYE

Telefon: +90 212 337 57 53

İnternet Adresi: www.influenstage .com

Elektronik Posta Adresi: destek@influenstage .com

Üye’nin www.influenstage .com’a beyan ettiği ve paylaşılmasına elektronik ortamda onay vererek açıkça rıza gösterdiği kişisel verilerin, İnfluenstage ’un 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile Üyelik Sözleşmesi’nden doğan yükümlülüklerinin ifası amacıyla toplanması ve kullanılması gerekmekte olup İnfluenstage işbu yükümlülüklerini yukarıda bahsi geçen ilgili kanunlar kapsamında yerine getirmektedir. Üye’ye ait hangi kişisel verilerin ne şekilde kullanıldığı, işlendiği, saklandığı, aktarıldığı, vb. Kullanım Koşullarının ayrılmaz bir parçası olan Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nda belirlenmekte ve www.influenstage .com sitesinde erişiminize sunulmaktadır. 

İnfluenstage, yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleri gereğince bilginin gizliliğinin ve bütünlüğünün korunması amacıyla gerekli organizasyonu kurmak ve teknik önlemleri almak ve uyarlamak konusunda veri sorumlusu sıfatına haiz bulunmaktadır. Bu konudaki yükümlülüğünün farkında olarak İnfluenstage , veri işleme politikalarını her zaman mevzuatlar doğrultusunda güncelleme hakkına sahiptir.

İnfluenstage , Site’ye üyelik ve kişileştirme hizmetleri verebilmek için Üye/Üyeler’den temin edilen “Kişisel Bilgiler”i (isim – soyisim, telefon, adres, e-posta adresleri dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla kimlik bilgileri gibi bilgiler) aşağıdaki amaçlar için kullanacaktır:

– Yayınlar göndermek.

– Elektronik posta ile bülten göndermek ya da bildirimlerde bulunmak.

– Soruları cevaplamak ve etkin bir müşteri hizmeti sunmak.

– Yeni hizmetler hakkında bilgi vermek.

– İnfluenstage  veya iş birliği içinde olduğu kişiler adına doğrudan pazarlama yapmak.

– Gerektiğinde Üye’yle temas kurmak.

– Üye’nin kimliği ifşa edilmeden, anonimleştirilen kişisel verileri çeşitli istatistiksel değerlendirmeler, veri tabanı oluşturma ve pazar araştırmalarında kullanmak.

İnfluenstage  tarafından bu amaca yönelik olarak iletilen işbu ticari elektronik iletileri Üye/Üyeler almak istemiyor ve almayı onaylamıyorsa destek@influenstage .com adresine bu konuda e-posta atmaları gerekmektedir. Üye, İnfluenstage ’u ticari elektronik ileti almak istemediği konusunda bilgilendirdiği takdirde, gönderim listesinden çıkartılacaktır.

İnfluenstage  Güvenli Ödeme Sisteminden ve İnfluenstage  hizmetlerinden faydalanılarak alınıp satılan ürün ve/veya hizmetlerin satışından veya satışa bağlı işlemlerinden kaynaklanacak her türlü vergi, resim, harç vb. yükümlülükleri veya ürünün ithal edilmesi halinde ithali ile ilgili her türlü vergi, fon, ceza, sair yükümlülükleri Üyeler’e aittir.

İnfluenstage , işbu verilere ilişkin Üye’nin herhangi bir sorun iletmesi halinde, iletilen sorunların Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na şikâyet edilmesinden önce kendisinden beklenecek özenle çözüm üretmeyi ve işbu çözümü Kişisel Verilerin Korunması Kanunu çerçevesinde elinde olan imkânlarla gerçekleştirmeyi taahhüt etmektedir.

İnfluenstage , Üyeler’in kişisel verilerini, pazarlama ve istatistiksel değerlendirme amacıyla yurt dışına aktarabilecektir. İşbu durum, Site içerisinde yer alan Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nda açıklanmaktadır. 

6. ÜYE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Üye, “Site” üzerinde gerçekleştirdiği işlemlerde ve yazışmalarda; işbu Kullanım Koşulları hükümlerine, “Site”de belirtilen tüm şart ve koşullara ve yürürlükteki mevzuata, ahlak kurallarına uygun olarak hareket edeceğini, “Site” üzerinden kendisi tarafından yüklenen içeriklerde ilgili mevzuatın gerektirdiği önlem ve prosedürleri yerine getirmek zorunda olduğunu, satılması yasaklı ürünlerin satışını gerçekleştirmeyeceğini, bu kural ve koşulları anladığını ve kabul ettiğini beyan etmektedir. 

Üye, “Site” dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluğun kendisine ait olduğunu kabul etmektedir.

Üye, İnfluenstage ’un sağlamış olduğu bilgilerden yararlanmak suretiyle üçüncü şahıslardan aldığı mal ve hizmetlerdeki ayıplardan hiçbir surette İnfluenstage ’un sorumlu olmadığını, Şirket’e izafe edilebilecek her türlü sorumluluk karşısında İnfluenstage ’u ibra ettiklerini kabul ve beyan etmektedir. 

Uluslararası telif hakları ve ticari marka kanunları dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, Site’nin (arayüz, ilan veri tabanı, içerik veri tabanı, tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) tüm elemanları ile bunlara ilişkin her türlü fikri ve mali hakkı İnfluenstage ‘e ait olup, İnfluenstage ’un Site ve Site üzerindeki uygulamaları ve içerikleri, sözleşmeleri, ürünleri ve bilgileri, telif haklarına tabi çalışmaları, ticari markaları, ticari görünümü veya Site vasıtasıyla sahip olduğu her tür maddi ve fikri mülkiyet hakları da dahil tüm mal varlığı, ayni ve şahsi hak, ticari bilgi ve know-how’a yönelik tüm hakları da saklı olmaktadır.

Üye, Site’de yer alan bilgileri ve telif haklarına tabi çalışmalarını, Site’yi veya Site içeriğini izlemek, yeniden satmak, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek, kopyalamak, üçüncü kişilerin erişimine sunmak çoğaltmak, değiştirmek, başka bir lisana çevirmek amacıyla ya da izin ve yetki verilmeyen başka amaçlarla ve önceden İnfluenstage ’un açık ve yazılı iznini almadan herhangi bir robot, örümcek veya başka otomatik aletler ya da manuel süreçler kullanmayacaklarını; bu içerikten türev eserler yaratmayacaklarını ya da bunları kamuya teşhir etmeyeceklerini kabul ve taahhüt etmektedir. İzin verilmeyen kullanımı gerçekleştiren Üye, İnfluenstage ’un ve üçüncü kişilerin uğradıkları zararları mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil olmak üzere karşılamakla yükümlü olacaktır.

Üye/Üyeler, Site’nin çalışmasına müdahale etmek veya müdahaleye teşebbüs etmek amacıyla herhangi bir alet, yazılım veya araç kullanmayacaklarını, siteye yetkisiz olarak bağlanmayacaklarını ve işlem yapmayacaklarını, diğer internet üyelerinin yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmayacaklarını veya bunları kullanmayacaklarını kabul eder(ler). Aksi takdirde, İnfluenstage ’un bu yüzden kamu kurumlarına ve/veya üçüncü şahıslara ödemek zorunda kaldığı her türlü tazminat ve/veya idari/adli para cezaları için Üye’ye / Üyeler’den aynen rücu hakkı saklıdır.

www.influenstage .com web sitesindeki bilgilerin kullanımı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu Hükümleri çerçevesinde, site editörleri ve site hazırlayıcılarının izinlerine bağlı bulunmaktadır. Üye, telif hakkına konu olan bilgi ve materyalleri açık bir izin almadan, geçerli bir savunması veya haklı bir sebebi olmadan yasa dışı yollarla iletmek amacıyla Site’yi kullanamayacaktır. Herhangi bir kopyalama, yönlendirme veya iletişim amaçlı diğer kullanımların izin alınarak yapılması zorunludur. 

Sitede bulunan içerik ve görseller; blog, fotoğraf ve sair materyaller sadece İnfluenstage ’tan önceden yazılı izin alınması kaydıyla ve İnfluenstage ’un izin verdiği koşullarda kullanılabilecektir. İzin alınmaksızın, üçüncü kişi ve kuruluşlara verilemeyecek, kullandırılamayacak, çoğaltılamayacak, başka bir bilgisayara yüklenemeyecek, postalanamayacak, sunulamayacak ve yayınlanamayacaktır. Site’nin bütünü veya bir kısmı kaynak gösterilerek dahi başka bir web sitesinde izinsiz olarak kullanılamayacaktır. Üye, Fikir ve Sanat Eserleri Yasası, Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Türk Ticaret Kanunu, Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun, Türk Ceza Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi kabul ve taahhüt etmektedir. Aksi takdirde İnfluenstage ’un, kamu kurumlarına ve/veya üçüncü şahıslara ödemek zorunda kaldığı her türlü tazminat ve/veya idari/adli para cezaları için Üye ve/veya Üyeler’e aynen rücu hakkı saklı bulunmaktadır.

Üye’nin, www.influenstage .com sitesinde yasa dışı bir hak tecavüzünde bulunduğu veya siteyi hak ihlalinin bir aracı olarak kullandığı konusunda ilgili telif hakkı sahibinin veya onun temsilcisinin İnfluenstage ’a bildirimde bulunması ya da bunun bir mahkeme kararıyla veya ilgili Üye’nin ikrarıyla sabit olması halinde, ihlalde bulunan Üye’nin siteye erişim ve/veya siteyi kullanım hakları iptal edilecektir. 

İnfluenstage ’un, ileri sürülen hak tecavüzü veya hak ihlalinin gerçekten yapıldığını kendi teknik olanakları ile belirlemesi halinde ise, kendi mutlak takdirine göre, o Üye’nin siteye erişim veya siteyi kullanım haklarını böyle bir bildirim, mahkeme kararı veya ikrardan önce iptal etme hakkı saklı kalacaktır.

İnfluenstage ; doğrudan, dolaylı veya arızi zararlar, netice kabilinden doğan zararlar ve cezai tazminatlar da dahil olmak üzere, Site’nin kullanılmasından kaynaklanabilecek zararlar için sorumlu tutulamayacaktır.

Mevzuatta, internet sitemizde veya taşıma işini yapacak olan kargo şirketinin belirleyebileceği “taşınması yasak olan ürünler” listesinde yer alan ürünlerin satıcı tarafından satılıp gönderilmesi halinde, bundan doğabilecek her türlü sözleşmesel, hukuki ve cezai sorumluluk için Üye’ye rücu etme hakkımız mevcuttur.

Hasarlı kargoların Satıcı tarafından iade alınmaması halinde resmi mercilerce tahakkuk ettirilecek idari para cezaları, sözleşmesel, hukuki ve cezai sorumluluk için Üye’ye rücu etme hakkımız mevcuttur.

Üye, sipariş özeti sayfasından siparişlerini satın almadan önce düzenleyebilecek ve/veya iptal edebilecektir.

Üye, onayladığı takdirde, İnfluenstage  tarafından gönderilecek ticari elektronik iletiyi/iletileri alabilecektir. Üye’nin, ticari elektronik ileti almak istememesi halinde bu durumu İnfluenstage ’a bildirmesi gerekmektedir. (İleti almak istenmemesi halinde, e-postalar, sms vb. araçlarla gönderilen iletiler için o mesaj içerisindeki yönlendirmelerle ileti almak istenmediği bildirilebilir.)

7. ÇEREZLER VE COOKIES

Çerezler internet sitesinden gönderilmiş ve Üye’nin ağ tarayıcısına kaydedilmiş küçük veri parçalarıdır. Üye gelecekte aynı internet sitesine göz attığında, çerez, internet sitesini Üye’nin önceki faaliyeti ile ilgili bilgilendirir. Çerezler bilgisayarınıza herhangi bir zarar vermemekte ve bazıları altı ay gibi belirli bir süreden sonra otomatik olarak silinmektedir. Altı ay dışında olanlar ise tabloda gösterildiği süre zarfında kendiliğinden silinmektedir.

Şirketimiz, e-posta adresleri ve üyelik formlarında talep edilen kişisel bilgilerin haricinde, “çerezler” yoluyla, müşterilerimizin www.influenstage .com’daki gezinme bilgilerini ve/veya kullanım geçmişini izleyerek, ziyaretçi hareket ve tercihlerini analiz ederek yorumlamaktadır. Çerez; kullanılmakta olan cihazın internet tarayıcısına ya da sabit diskine depolanarak söz konusu cihazın tespit edilmesine olanak tanıyan, çoğunlukla harf ve sayılardan oluşan bir dosyadır. Çerezler aracılığı ile kişisel veri toplanması mümkün olmakla birlikte, çerezler aracılığıyla toplanan her türlü veri, kişisel veri niteliği taşımayabilir. 

Kullanılabilecek çerezler, sınırlı olmamakla birlikte aşağıda sayılmıştır:

A. Yaptığınız tercihleri hatırlamak ve web sitesi/mobil uygulama/mobil sitesi kullanımınızı kişiselleştirmek için kullanır. Bu kullanım:

  • Parolanızı kaydeden ve web sitesi/mobil uygulama/mobil sitesi oturumunuzun sürekli açık kalmasını sağlayan, böylece her ziyaretinizde birden fazla kez parola girme zahmetinden kurtaran çerezleri (üyeleri belirlemek ve oturumunuzun açık kalmasını sağlamak amacıyla kullanılan) ve
  • Web sitesine/mobil uygulamaya/mobil sitesine daha sonraki ziyaretlerinizde sizi hatırlayan ve tanıyan çerezleri içerir.

B. E-ticaret sitesine nereden ve hangi cihazlardan bağlandığınız, web sitesi/mobil uygulama/mobil sitesi üzerinde hangi içeriği görüntülediğiniz ve ziyaretinizin tarihi, saati, süresi, izlenen sayfalar, web sitesini ziyaret etmeden hemen önceki veya sonraki ziyaret edilmiş olan siteler gibi web sitesini/mobil uygulamayı/mobil sitesini nasıl kullandığınızın tespiti de dahil olmak üzere; web sitesini/mobil uygulamayı/mobil siteyi nasıl kullandığınızı belirlemek için kullanır.

C. Üye’nin sitenin belirli sayfalarında ve kontrolümüz dışında üçüncü kişilerin çerezleri ile de karşılaşması mümkündür.

D. Sitemizi ziyaret ettiğiniz süre boyunca kullanılan bu çerezler aracılığıyla toplanan veriler değerlendirilerek, daha sonra başka web sitelerini ziyaretiniz sırasında potansiyel olarak ilgilenebileceğiniz ürünlere ilişkin reklamlar gösterilebilmektedir. 

*Bazı çerezler oturumunuzu kapatmanız ile birlikte sabit sürücünüzden otomatik olarak silinen çerezlerdir.

İnternet tarayıcınızın çeşidine göre aşağıdaki adımları izleyerek, çerezler hakkında bilgi edinip, izin verme veya reddetme hakkınızı kullanabilirsiniz:

Google Chrome: “Adres” bölümünde yer alan “kilit işareti” veya “i” harfini tıklayarak, “Cookie” sekmesinden çerezlere izin verebilir veya çerezleri bloke edebilirsiniz.

Internet Explorer: “Tool” veya “Araçlar” bölümünden “Güvenlik” sekmesini tıklayıp, “izin ver” ve “izin verme” butonları arasında seçim yaparak çerez yönetiminizi gerçekleştirebilirsiniz.

Mozilla Firefox: “menüyü aç” sekmesini tıklayınız. “Seçenekler” görselini tıklayıp, “Gizlilik ve Güvenlik” butonunu kullanarak çerez yönetiminizi gerçekleştirebilirsiniz.

Diğer browserlar için ilgili browser’ın yardım veya destek sayfalarını inceleyebilirsiniz.

Safari: Telefonunuzun “Ayarlar” bölümünden “Safari” sekmesini seçip, “Gizlilik ve Güvenlik” bölümünden tüm çerez yönetiminizi sağlayabilirsiniz.

8. ŞİKÂYETLERİN BİLDİRİLMESİ

Alıcı, satın almış olduğu ürün ve hizmetlere ilişkin varsa şikâyetlerini yukarıda belirtilen iletişim bilgileri üzerinden Satıcı’ya iletebilir. Site üzerinden satın aldığı ürün ve hizmetlere ilişkin İnfluenstage ’un herhangi bir yükümlülüğünün bulunmadığını kabul eden Alıcı, destek@influenstage .com adresine e-posta gönderebilecek ve bu şekilde İnfluenstage , satılan ürünler bakımından sorumlu olmamasına rağmen, Alıcı’ya durumun açıklığa kavuşabilmesi için teknik destek verebilecektir. 

9. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

Satılan mal veya hizmete ilişkin sorumluluk bizzat Satıcı’ya aittir. Bununla birlikte Alıcılar, satın aldıkları mal ve hizmetlerle ilgili şikâyetlerini Satıcılar’a doğrudan veya İnfluenstage  üzerinden Madde 8’de beyan olunduğu üzere iletebilirler. Şikâyetin İnfluenstage ’a iletilmesi halinde, İnfluenstage  sorunun çözülmesi için mümkün olan tüm desteği sağlayacaktır.

İşbu sözleşmeden kaynaklanabilecek ihtilaflarda, İstanbul (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

EnglishРусскийTürkçe